17 czerwca 2011

Region Kaszubski - to czerwcowe spotkania z przedszkolakami.

to książki, z których korzystaliśmy

w internecie znaleźliśmy sporo ciekawych informacji i zdjęć poświęconych temu regionowi


regionalny strój kaszubski

poznaliśmy Legendę o Początkach Kaszub, Legendę o pochodzeniu gryfa

oraz Legendę o pochodzeniu bursztynu